Termometr 8xT
 
Dołączone oprogramowanie służy do konfiguracji urządzenia (nazwy czujników wyświetlane na panelu LCD, kalibracja) oraz do rejestracji danych. Program także pokazuje aktualne wskazania wszystkich czujników.

Z zebranych danych program tworzy listę oraz wykres. Możliwy jest eksport danych do pliku tekstowego, a wykresów do plików graficznych. Oprócz tego dostępna jest opcja drukowania wykresów.

Copyright 2011 PESS