Termometr 8xT
 
8-kanałowy termometr Na wyświetlaczu w każdej linii przedstawione są temperatury oraz nazwy danego czujnika. Temperatura aktualizowana jest co sekundę; jej zakres i dokładność zależy od zastosowanych czujników (typu 1-wire: DS18x2x). Nazwę czujnika oraz jego kalibrację można zmieniać przez dołączony program komputerowy (komunikacja odbywa się przez port szeregowy).

Copyright 2011 PESS