PESSLoad
 
Program pomocny przy aktualizacji oprogramowania układowego w systemach wieloprocesorowych. Umożliwia jednoczesny podgląd statusu wszystkich dostępnych urządzeń. Po wybraniu pozycji wyświetla się lista zgodnych programów i możliwe jest załadowanie wybranego pliku.


Copyright 2011 PESS