MasterSymulator
 
Jest to zaawansowane narzędzie diagnostyczne służące do testowania transmisji z urządzeniami korzystającymi z protokołu AdrIS. Daje pełną swobodę przy tworzeniu paczek: wspiera edycję danych w czterech formatach (DEC/HEX/ASCII/BIT), jednoczesną edycję wielu bajtów (emulacja liczb 2/3/4 bajtowych), funkcje wypełniania bloków danych, powielania paczek, itp. Transmisje można śledzić w LOGu, gdzie dodawane są dane wychodzące, dane przychodzące (w tym rozkodowany status urządzenia) oraz pozostałe informacje diagnostyczne.


Copyright 2011 PESS