EmulatorGasomatu (emulator biurety cyfrowej)
 
Program służy do testowania urządzeń wymagających komunikacji z biuretą cyfrową TITRONIC firmy SI Analytics. Dokładnie emuluje biuretę - zachowuje się tak jak pełnoprawne urządzenie. Daje także podgląd na bieżąco przesyłanych rozkazów, a dodatkowo umożliwia sprawdzenie zachowania biurety po odebraniu, w dowolnym momencie, konkretnego rozkazu (manualny "odbiór" danych).


Copyright 2011 PESS