Derywatograf
 
Program obsługuje zmodernizowany Derywatograf (w opcjach DTA i/lub DTG). Rejestruje na bieżąco wszystkie parametry (temperatura próbki, wzorzec, dTA, temperatura otoczenia, wskazanie wagi, itp). Umożliwia pracę wg zadanego algorytmu pracy (zdjęcie 2).


Główne okno programu i zarejestrowany pomiar

Algorytm pracy
Copyright 2011 PESS