BTModuleSetup
 
Program do odczytu/zadawania nastaw w modułach BlueTooth przez standardowe komendy AT.


Copyright 2011 PESS