Profil działalności
  • projektowanie urządzeń elektronicznych (Protel 99SE)
  • wykonywanie prototypów i krótkich serii urządzeń
  • tworzenie oprogramowania dla procesorów z rodziny 51 (assembler)
  • tworzenie oprogramowania dla komputerów PC, działających pod kontrolą systemu Microsoft Windows
Copyright 2011 PESS